Thiết kế bao bì cám heo

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì Cám Heo

Khách Hàng: Sojitz

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]