Midea

Thiết kế bao bì nồi cơm điện

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì điện gia dụng

Khách Hàng: Midea

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Công Ty Midea