Thiết kế bao bì nước khoáng

Thiết kế bao bì nước khoáng Thạch Bích

Thiết kế bao bì nước trái cây Thạch Bích

Thiết kế bao bì nước tăng lực Lione

Thiết kế bao bì nước ngọt có ga

Dự án thiết kế bao bì.

Dự Án: Thiết kế bao bì nước khoáng, nước ngọt.

Khách Hàng: Thạch Bích

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Công Ty Thạch Bích