Thiết kế bao bì Lotte Cinema

 

 

Dự án thiết kế.

Dự án: Thiết kế bao bì Lotte Cinema

Khách Hàng: Lotte Cinema

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Thương hiệu Lotte Cinema