Thiết kế bao bì mì gói A-One

Thiết kế bao bì mì gói Aone vị bò

Thiết kế bao bì mì gói Aone vị kim chi tôm.

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì Mì gói

Khách Hàng: Aone

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Công Ty Aone