Thiết kế bao bì sữa ngũ cốc

 

Thiết kế bao bì yến mạch hạt Sen

Thiết kế bao bì sữa Việt Ngũ Cốc.
Bao bì sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì Sữa Nước Việt Ngũ Cốc

Khách Hàng: Thanh An

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Công Ty Thanh An