Thiết kế bao bì sữa ngũ cốc

 

Thiết kế bao bì yến mạch hạt Sen

Thiết kế bao bì sữa Việt Ngũ Cốc.
Bao bì sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì Sữa Nước Việt Ngũ Cốc

Khách Hàng: Thanh An

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Công Ty Thanh An

S

ức khoẻ là mục tiêu hàng đầu của con người Đáp ứng điều đó, Công ty TNHH Thanh An đã nghiên cứu và áp dụng khoa học để sản xuất ra các sản phẩm dinh dưỡng phục vụ nhu cầu đảm bảo sức khoẻ của con người. Với phương châm: Sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên, không sử dụng phẩm màu, chất bảo quản chúng tôi mong rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu và sự tin cậy của quý khách hàng. Năm 1998 Công ty TNHH Thanh An được thành lập với mục tiêu ban đầu là giải quyết