Thiết kế bao bì băng cá nhân Urgo

Thiết kế bao bì băng cá nhân urgo độ dính cao

Thiết kế bao bì băng cá nhân trẻ em

Thiết kế hệ thống quản cáo sản phẩm

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì băng cá nhân URGO.

Khách Hàng: Urgo

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Công Ty URGO