Thiết kế bao bì khăn giấy Corelex

 

Thiết kế bao bì khăn giấy cuộn không lõi

Thiết kế bao bì khăn ăn.

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì Khăn giấy không lõi

Khách Hàng: CORELEX

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Thương hiệu CORELEX