Mockup 3D sản phẩm

 

STUDIO – CGI (Computer Generated Imagery)
[công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính]

Để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, chúng tôi đã đầu tư hệ thống trang thiết bị,  phần cứng và phần mềm khép kín, chuyên nghiệp trên thế giới.
Sản phẩm CGI được thiết kế bởi Eye Design.