Thiết kế bao bì thực phẩm leBoucher

Thiết kế bao bì thực phẩm đóng gói các sản phẩm heo, gà, vịt.

Dự án thiết kế.

Tên Sản phẩm: Thiết kế bao bì Thực phẩm

Khách Hàng: LeBOUCHER – Pháp

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]