Thiết kế bao bì bột mì CJ

Thiết kế bao bì bột mì Thương hiệu Xe Đạp

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì bột mì

Khách Hàng: Tập Đoàn CJ Hàn Quốc

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Tập Đoàn CJ