Thiết kế bao bì bột mì CJ

Thiết kế bao bì bột mì Thương hiệu Xe Đạp

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì bột mì

Khách Hàng: Tập Đoàn CJ Hàn Quốc

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Tập Đoàn CJ

T

ầm nhìn. Trở thành công ty đi đầu và tiên phong trong phát triển văn hóa ẩm thực Việt. Sứ mệnh: Đóng góp cho sự phát triển của ngành công nghiệp thực phẩm Việt Nam thông qua việc phát triển các sản phẩm bột mì và bột trộn sẵn chất lượng riêng biệt nhằm mục đích nâng cao thêm một bước cho văn hóa ẩm thực của người Việt Nam.