Thiết kế bao bì mì ly A-One

Thiết kế bao bì mì tôm Aone ly.

Thiết kế bao bì mì chay Aone ly.

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì Mì gói Aone

Khách Hàng: Aone

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Công Ty Aone