Thiết kế bao bì nồi cơm điện

Thiết kế bao bì nồi cơm điện SANYO

Dự án thiết kế.

Tên Sản phẩm: Thiết kế bao bì nồi cơm điện

Khách Hàng: SANYO

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]