Thiết kế bao bì khăn giấy Pulppy

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì Hộp Khăn Giấy 4 màu Pulppy.

Khách Hàng: Pulppy

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Công Ty Pulppy