Thiết kế bao bì Thức Ăn Chó Mèo

Thiết kế bao bì thức ăn cho chó

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì Thức ăn cho Chó mèo

Khách Hàng: Vemedim

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Công Ty Vemedim