Thiết kế bao bì dầu ăn Sailing Boat

Thiết kế bao bì dầu ăn Sailing Boat – Thương hiệu Singapore.

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì dầu ăn

Khách Hàng: Lamsoon

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Tập Đoàn Lamsoon

T

hành lập vào năm1950, tập đoàn LamSoon được biết đến ở Đông Nam Á bởi sản phẩm chất lượng và kỹ năng quản lý nhãn hàng tốt. Chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng tiêu dùng nhanh, và đã có hoạt động ở 4 quốc gia: Singapore, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.