Thiết kế bao bì dầu ăn Sailing Boat

Thiết kế bao bì dầu ăn Sailing Boat – Thương hiệu Singapore.

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì dầu ăn

Khách Hàng: Lamsoon

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Tập Đoàn Lamsoon