Thiết kế bao bì Oatta

Bữa ăn 1 phút OATTA

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì Oatta

Khách Hàng: Thanh An

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Về Công Ty Thanh An

S

ức khoẻ là mục tiêu hàng đầu của con người Đáp ứng điều đó, Công ty TNHH Thanh An đã nghiên cứu và áp dụng khoa học để sản xuất ra các sản phẩm dinh dưỡng phục vụ nhu cầu đảm bảo sức khoẻ của con người. Với phương châm: Sản phẩm sản xuất từ nguyên liệu tự nhiên, không sử dụng phẩm màu, chất bảo quản chúng tôi mong rằng sẽ đáp ứng được nhu cầu và sự tin cậy của quý khách hàng. Năm 1998 Công ty TNHH Thanh An được thành lập với mục tiêu ban đầu là giải quyết