Thiết kế bao bì Hạt Chia Trái Cây

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì Hạt Chia Trái Cây

Khách Hàng: Xuân An

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

THƯƠNG HIỆU XUÂN AN