Thiết kế bao bì đậu phộng Tân Tân

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế bao bì Hộp ngũ phúc tân tân

Khách Hàng: Tân Tân

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]