Hãng hàng không Thai Ari

Thiết kế hệ thống poster quản cáo Thai Air

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế quản cáo.

Khách Hàng: Thai Ari

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]