Poster quản cáo Shinhan Bank

 

Thiết kế hệ thống poster quản cáo ngân hàng Shinhan bank

Dự án thiết kế.

Dự Án: Thiết kế Poster quản cáo 

Khách Hàng: SHINHAN BANK

[Sản phẩm được thiết kế bởi Eye Design.]

Tập đoàn Tài chính Shinhan