F1_5

Eye Design là công ty thiết kế bao bì sản phẩm, thực phẩm chuyên nghiệp.
Khi sản phẩm của bạn được xuất hiện trên thị trường, một thiết kế bao bì tốt có khả năng liên kết cảm xúc tới khách hàng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh rất lớn.
Để giúp người tiêu dùng nhận diện tốt các sản phẩm, công ty cần chú trọng đầu tư quảng bá hình ảnh và thiết kế bao bì sản phẩm một cách chuyên nghiệp.

……………………………………………………………………………………………………………

Sản Phẩm Thiết Kế Tiêu Biểu
Sản Phẩm được thiết kế bởi Cty Eye Design

Thiet_ke_bao_bi_Urgo

Shinhan_Bank

Thiet_ke_bao_bi_BigC illyThaiair

Thiet_ke_bao_bi_Nutifood